Szent László Szolgálat alapítvány

Közhasznú szervezet

Központi iroda: Budapest
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10453920-49020014
Adószám: 18843062-1-16

Blog

A Szent László Szolgálat Alapítvány ma tartotta 2011. évi első kuratóriumi ülését

2011-05-25

A Szent László Szolgálat Alapítvány ma tartotta 2011. évi első kuratóriumi ülését. A négy napirendi pontot dr. Kató Ernő, a Kuratórium elnöke terjesztette elő.

Elsőként tájékoztató hangzott el a tavalyi kuratóriumi ülés óta eltelt időszakról, kiemelten említve az alapítvány segélyezési munkáját, melynek eredményeként 2009. novemberi 18-ai hivatalos bejegyzésünk óta napjainkig közhasznú szervezetünk összesen 159 millió 665 ezer Ft értékű segéllyel járult hozzá hazánkban a szegénység okozta gondok mérsékléséhez. Tájékoztatta a résztvevő vezetőket, hogy önkénteseinket is jóérzéssel tölti el az a tudat, hogy karitatív munkájukkal részt vállalhatnak az önkormányzati, illetve az intézményi egészségügyi és szociális feladatok támogatásában, mindezek által pedig legalább egy csepp örömet okozhatnak, egy kis reményt adhatnak a bajbajutott embertársainknak. A Szent László Szolgálat munkatársai egyébként már 2011 első négy hónapjában is összesen 15 millió 248 ezer Ft értékű fontos gyógyszerrel, tartós élelmiszerrel, mosószerrel, valamint ruhaneművel szolgálták a segítségnyújtás nemes ügyét. Az elnök beszámolt arról is, hogy ezekben a napokban a gyermeknap alkalmából több településre juttattak el adományt, ezzel is hozzá kívánnak járulni a gyermekek ünnepéhez.

Ezt követte a 2010. évi munkáról szóló beszámoló. A Kuratórium az írásos előterjesztést megvitatta és a következő, KÜ 1./2011. sz. határozatot hozta: „A Szent László Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma az írásban előterjesztett közhasznúsági jelentést és egyszerűsített beszámolót a 2010. évi tevékenységről – az előadó szóbeli kiegészítésével, valamint a Felügyelő Bizottság véleményével együtt – egyhangúlag elfogadta. Elfogadja a Szakmai beszámoló 2010 és a Szakmai program 2011 dokumentumokat is.” (Lásd: Dokumentumtár – Az alapítvány dokumentumai)

A harmadik napirendi pont keretében a Kuratórium együttműködési szerződések előkészítésével kapcsolatos tájékoztatót hallgatott meg, illetve már aláírt szerződések jóváhagyásáról döntött. A Szent László Szolgálat Alapítvány, a Fővárosi és Pest Megyei Nemzetőrök Szövetsége, valamint a Carpe Diem Rekreációs és Általános Képzési Alapítvány együttműködési megállapodást kötöttek 2011.március 10-én. A felsorolt szervezetekkel megkötött együttműködési megállapodást – megerősítve korábbi szóbeli egyetértését – a Kuratórium a KÜ 2./2011. sz. határozatával immár írásban is jóváhagyta.

Végezetül a Kuratórium tagjai és a meghívott vezetők, önkéntesek a karitatív tevékenységet befolyásoló aktuális kérdésekről váltottak szót. Sajnálattal tapasztalhatjuk ugyanis, hogy éppen a hazai rászorulókért, a bajbajutottakért, a hazánkban létező szegénység és esélyegyenlőtlenség mérsékléséért, a társadalmi felzárkóztatás elősegítéséért folytatandó további eredményes humanitárius munkánkhoz – még a rendkívül takarékos működtetéshez szükséges – legalapvetőbb pénzügyi fedezet előteremtése is egyre nagyobb akadályokba ütközik. Történik pedig mindez egy tisztán önkéntesekkel dolgozó, pártatlan és semleges közhasznú szervezetnél. Ez a szervezet az elmúlt időszakban – a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Évében – minden megszerzett 1 forintnyi támogatása segítségével 20 forintnak megfelelő értéket juttatott el segélyként a hazai bajbajutottaknak. Most pedig ráadásul az Önkéntesség Európai Évét éljük, ennek szellemében kellene még többet dolgoznunk, segítenünk, szolgálnunk!
E témakör kapcsán természetesen szó esett a forrásbővítés, nem különben pedig a különféle támogatások,  pályázatok terén tapasztalható, furcsa, sokszor ellentmondásoktól sem mentes, és nem feltétlenül pozitív tendenciákról. A résztvevők megfogalmazták az Alapítványunk tevékenysége fenntartásához, illetve fejlesztéséhez elengedhetetlen előfeltételként szükséges további támogatók, együttműködő partnerek megkeresésének, illetve a Szolgálat által képviselt nemes célra történő megnyerésének fontosságát. Külön hangsúlyozták ebben a munkában mindannyiunk közös felelősségét és feladatát.

Így aztán ezúttal is csak ismételni tudjuk: ahhoz, hogy a jövőben is segíthessünk, továbbra is szolgálhassunk egy jó ügyet,a működtetési-, elsősorban a logisztikai kiadásaink fedezésére változatlanul kérjük, várjuk a jószándékú emberek, vállalkozások, szervezetek, intézmények és hivatalok támogatását a 10300002-10453920-49020014 számlaszámunkra.

Kapcsolódó dokumentumok a dukomentumtár menüpont alatt megtekinthetők.