Szent László Szolgálat alapítvány

Közhasznú szervezet

Központi iroda: Budapest
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10453920-49020014
Adószám: 18843062-1-16

Tisztelt Olvasó!

Albert Einstein mondta: „Ne beszéljünk addig nagy felfedezésekről vagy haladásról, míg a világon egyetlen boldogtalan kisgyerek is létezik.” Egy 2008. szeptember 9-i, Budapesten tartott szakmai tanácskozáson jelentették be hivatalosan, hogy Magyarországon a gyermekek 18,7 %-a él szegénységben, a családoknak pedig 13 %-a mondható szegénynek. Pontos adatok szerint a  0-24 év közöttiek közel 19 %-a él rossz körülmények között. A helyzet azóta tovább romlott, és a pénzügyi-, gazdasági világválság következményeként az érintettek köre jelentősen bővült – gondoljunk csak a kifizetetlen energiaszámlák, a törleszthetetlenné vált lakáskölcsönök miatt krízishelyzetbe kerültekre. Minden jóérzésű, tenni akaró embernek akad tehát feladata bőven e tendencia mérséklése, a bajbajutott családok, gyermekek sorsának jobbá tétele érdekében.

Kató Ernő

elnök - igazgató

Alapítónk még 2009 tavaszán ismerte fel egy új szolgálat létrejöttének szükségességét, és készséggel csatlakoztak, illetve vállaltak szerepet a munkában több évtizedes karitatív vezetői tapasztalattal is rendelkező szakemberek – köztük mérnökök, orvosok, jogászok, tanárok, közgazdászok, és gyógyszerészek. A 2009. november 18-án közhasznú szervezetként jogerősen bejegyzett Szent László Szolgálat Alapítvány célja a hátrányos helyzetűek, gyermekek, idősek, bajba jutott és más rászoruló emberek eseti és rendszeres támogatása elsősorban, de nem kizárólag adományokkal. A Szent László Szolgálat közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tevékenységét, működését az önkéntesség, az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, és a függetlenség jellemzi. Az alapítvány nyitott. Ahhoz bármely, külföldi vagy belföldi magánszemély, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és jogi személy is csatlakozhat, ha elfogadja annak céljait.

A Szent László Szolgálat a céljai megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat látja el:

 • a rászoruló emberek segélyezése, segítése, szükségleteik alkalmi illetve rendszeres kielégítése (élelmiszerek, ruhaneműk, tisztálkodási- és tisztítószerek, gyógyszerek, berendezések, felszerelések, stb.);
 • katasztrófa – felkészülési és – válaszadási tevékenység végzése önkéntes, speciális mentőcsapatok bevonásával;
 • szellemi segítés, szolgáltatások nyújtása, tájékoztatás, tanácsadás;
 • más karitatív szervezetek, illetve az alapítvány céljainak megvalósításában együttműködő partnerek munkájának támogatása;
 • céljainak elérése érdekében beruházások realizálása, létesítmények működtetése;
 • vállalkozási tevékenység.

A Szent László Szolgálat közhasznúságából adódóan, az 1997. évi CLVI törvény 26. § c/ pontja felsorolási sorrendjét követve az alábbi tevékenységeket végzi:

 • (1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • (2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
 • (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • (10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
 • (13.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal   kapcsolatos tevékenység;
 • (15.) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás;
 • (17.) rehabilitációs foglalkoztatás;
 • (18.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások;
 • (21.) ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.

A Szent László Szolgálat Alapítvány legfőbb célja, hogy – nemzeti keretekben gondolkodva – elsősorban a hazai, és a határunkon túl élő bajbajutott embertársainkon segítsünk. A mielőbbi, és teljes kapacitással történő működésünk mellett szóló érvek:

 • a társadalmilag hátrányos helyzetű családok száma növekszik;
 • egyre gyarapodó, az önkormányzatok részéről induló kezdeményezés (főként a szociálisan hátrányos helyzetű térségekből, illetve fővárosi kerületekből);
 • megfelelő szakmai képzettségű, kellő gyakorlatú, és karitatív elhivatottságú munkatársak azonnali rendelkezésre állása;
 • vállalható részünkről évi 3000 tonna, cca. 800 – 900 millió Ft értékű segély szakszerű, logisztikai szempontból is szervezett, teljes folyamatában ellenőrizhető elosztása a főváros, továbbá 400-450 hazai település rászorulói számára;
 • közhasznú (a későbbiekben pedig kiemelkedően közhasznú) nyitott alapítványi működés keretében lehetővé válik további hazai, illetve külföldi támogatók és adományozók csatlakoztatása, mindezek által az EU – Élelmiszersegély Program mellett más segélyezési tevékenység folytatása is. Így összességében az éves segítségnyújtás értéke meghaladhatja az 1 milliárd Ft-ot.
 • a továbbiakban lehetőség nyílik külföldi- és hazai pályázatok elnyerésére.

Céljaink megfogalmazását Albert Einstein egy kijelentésével kezdtem, szeretném soraimat egy tőle származó másik idézettel is zárni: „Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.”
Megtisztelő figyelmét megköszönve, bízva segítő szándékában,
Üdvözlettel:

DR. KATÓ ERNŐ
elnök – igazgató

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTT SEGÍTHETTÜNK 2021 -BEN IS !

Nagylelkű adományozóink jóvoltából – a 2009. november 18. (hivatalos bejegyzésünk időpontja) és 2021. december 31. közötti időszakban:

63.849.100,- Ft értékben tartós élelmiszereket, édességeket (34,9%);
98.327.450,- Ft értékben gyógyszereket, egészségügyi felszereléseket (53,6%);
4.459.514,- Ft értékben háztartási cikkeket, és felszereléseket (2,4%);
4.807.043,- Ft értékben higiéniai cikkeket, és felszereléseket (2,6%);
8.657.401,- Ft értékben ruhákat, cipőket (4,7%);
3.347.082,- Ft értékben könyveket, játékokat, kulturális támogatásokat (1,8%)
juttattunk el a rászorulókhoz.

Összesen tehát 2009. novemberi bejegyzésünk óta 183.447.590,- Ft értékben, több mint százezer személynekszerezhettünk örömet, illetve enyhíthettünk egy kicsit a gondjaikon. A számokból az is kiderül, hogy azóta minden megszerzett 1,- Ft pénzbevételünkből ennek megfelelően több, mint 18,- Ft értéket teremtettünk elő, és adtunk át, hozzájárulva a hazai szociális és egészségügyi ellátás, továbbá a katasztrófa sújtotta területeken élő lakosok, illetve az ott működő intézmények támogatásához. Értékarányosan számítva segélyeink 21,9 %-át hátrányos helyzetű gyermekek, 37,5 %-át létminimum alatt, illetve annak közelében élő felnőttek, 40,6 %-át pedig idős, beteg emberek kapták – a leginkább veszélyeztetettek. Köszönjük kiváló adományozóinknak, magán – illetve jogi személyeknek, valamint önkénteseinknek, hogy együtt segíthettünk! (www.szlsza.hu)

Mivel segítettünk?

Kiknek segítettünk?

KÉRJÜK, TÁMOGASSÁK MUNKÁNKAT A JÖVŐBEN IS!