Szent László Szolgálat alapítvány

Közhasznú szervezet

Központi iroda: Budapest
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10453920-49020014
Adószám: 18843062-1-16

Tagok

Dr. Nemesvári Márta

kuratórium tag

Dr. Nemesvári Márta

1945. március 18-án, Gyulán született.Férjezett, két felnőtt leány édesanyja.

1971-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen általános orvosként végzett, majd társadalom orvostanból, illetve kórházi managerként szerzett diplomát.

1971-től közegészségügyi- járványügyi szakterületen dolgozott.1975-től Nagykanizsa Városi Főorvosa, majd Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, 1998 és 2003 között pedig a nagykanizsai polgármester egészségügyi referense volt.

Szakmai munkája mellett 1971 óta végez karitatív tevékenységet. A térségben többek között a népkonyhai étkeztetésnek, a hajléktalanellátásnak, a házi gondozásnak, az idősek klubja megszervezésének, a nyugdíjas ház létesítésének egyik fő kezdeményezője, szervezője, letéteményese. A Magyar Vöröskeresztnél a megyei, illetve területi társadalmi vezetői tevékenységei mellett 2000-től 2004-ig az Országos Vezetőség tagjaként, 2004 és 2008 között pedig a Magyar Vöröskereszt alelnökeként vett részt a szervezet irányításában.
Hitvallása: „Rendkívül fontos egy karitatív szervezet elfogulatlan, személyes érdekektől mentes, tisztességes, becsületes és kellő tapasztalatokon alapuló irányítása.”

2009-ben a Szent László Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma tagjának kérte fel, és nevezte ki az Alapító.

Kitüntetései:

Orvosi hivatása és karitatív munkássága elismeréseként számos kitüntetésben részesült.

Dobson Tibor

kuratórium tag

Dobson Tibor

1959.április 19-én, Karcagon született. Nős, két gyermek édesapja.

1981-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Tábori tüzér (pedagógia) Szakán,1994-ben az ELTE-BTK Pedagógiai Szakán,2002-ben pedig a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Kommunikáció Szakán szerzett diplomát.
Az elmúlt három évtizedben számos hazai és külföldi szakmai tanfolyamot is elvégzett.

1981 és 1989 között katonaként parancsnoki, majd főiskolai oktatói beosztást töltött be. 1989-től a fővárosban különböző tűzoltósági, polgári védelmi, katasztrófavédelmi parancsnoki, illetve vezetői posztokat látott el. 1996 és 2008 között a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságára, majd a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságára nevezték ki fontos vezetői tisztségekbe, egyben e szervezetek szóvivője is volt. 2009. augusztus 1-től a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság kommunikációs és jogi főosztály vezetője, 2010. június 4-től pedig tűzoltási és mentési parancsnokhelyettes volt. 2010. október 15-től a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatalának vezetője.

Szakmai munkája, szolgálata mellett kezdettől fogva végez karitatív tevékenységet – többek között alapítója volt az 1990-es évek elején a Magyar Vöröskereszt kiváló önkéntes speciális kutató-mentő egységeinek.

2009-ben a Szent László Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma tagjának kérte fel, és nevezte ki az Alapító.

Kitüntetései:

  • HSZÉ bronz, illetve ezüst fokozat (1984, 1989)
  • BM Dísztőr (2002)
  • Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj (2003)
  • MTI Év szóvivője (2006)
  • BM Szent Flórián Érdemjel (2006)
  • Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj (2007)
  • Rendészeti Kommunikációért Díj (2009)