Szent László Szolgálat alapítvány

Közhasznú szervezet

Központi iroda: Budapest
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10453920-49020014
Adószám: 18843062-1-16

Blog

A Szent László Szolgálat ma tartotta tavaszi kuratóriumi ülését

2010-05-26

A Szent László Szolgálat ma tartotta tavaszi kuratóriumi ülését. Az öt napirendi pontot dr. Kató Ernő, a Kuratórium elnöke terjesztette elő. Elsőként tájékoztató hangzott el a decemberi kuratóriumi ülés óta eltelt időszakról, kiemelten említve a fogadott adományokat, és ismertetve az alapítvány már javában zajló tavaszi (szociális-, valamint egészségmegőrző és betegségmegelőző)szakmai programcsomagját. Ezt követte a beszámoló a 2009. évi munkáról. Az 1./2010. sz. határozattal a Szent László Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma az írásban előterjesztett, a 2009. évi tevékenységről szóló közhasznúsági jelentést és egyszerűsített beszámolót – az előadó szóbeli kiegészítésével, valamint a Felügyelő Bizottság véleményével együtt – egyhangúlag elfogadta. Ezt követően a Kuratórium együttműködési szerződések előkészítésével kapcsolatos tájékoztatót hallgatott meg, illetve már aláírt szerződések jóváhagyásáról döntött. A 2./2010.sz.határozat így szól:A Szent László Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma ismételten megerősítve a korábbi egyetértő állásfoglalását, a Budapest, XVIII. ker. Önkormányzatával, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, valamint a Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvánnyal és az Őrangyal Európai Alapítvánnyal kötött együttműködési szerződésünket egyhangúlag jóváhagyta. Dr. Kató Ernő ismételten, ezúttal immár hivatalos formában is tájékoztatta a Kuratóriumot és a Felügyelő Bizottságot, hogy 2010. március 5-i hatállyal Kaczanda Gyulát megbízta az alapítvány titkári feladatainak ellátásával. A tisztségviselők a tájékoztatást tudomásul vették – egészséget, kitartást, és erőt kívántak a titkári munkához. Végezetül a Kuratórium egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az alapítvány 2010. június 1-jével, www.szlsza.hunévvel honlapot jelentessen meg, majd a résztvevők megfogalmazták az alapítvány tevékenysége fejlesztéséhez elengedhetetlen előfeltételként további támogatók, együttműködő partnerek megkeresését, ebben mindannyiuk közös felelősségét és feladatát.