Szent László Szolgálat alapítvány

Közhasznú szervezet

Központi iroda: Budapest
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10453920-49020014
Adószám: 18843062-1-16

Blog

A Szent László Szolgálat Alapítvány szakmai programja 2010. évre(*)

2019-02-05

Szakmai programjaink megfogalmazásakor meghatározó szempontként vettük figyelembe az Alapító Okiratunkban elfogadott célokat, feladatokat, valamint azok indokoltságán és fontosságán túl a finanszírozhatóság és a fenntarthatóság biztosítását.
Hazánkban a segélyszervezetek számára is meghatározó társadalmi valóságként jelenik meg a lakosság egyre mélyülő elszegényedése, az életminőség szerinti differenciálódása, a pénzügyi – gazdasági válság hatására bekövetkező élethelyzet változások egyre nehezedő kezelhetősége.
Szolgálatunk éppen ezért körültekintően és saját lehetőségeit mérlegre téve kell, hogy programokat válasszon és hozzon létre.

2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve, mindezeknek megfelelően a következőket tervezzük:

 1. Az Európai Unió által finanszírozott, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által koordinált EU Élelmiszersegély Programhoz csatlakozva előbb segélyszervezet(-ek) együttműködő partnereként, később, a szükséges források előteremtésével – eredményes pályázat esetén – 1.000 – 2.000 tonna élelmiszersegély eljuttatását vállalnánk a legrászorultabb lakossági rétegekhez az alábbi célcsoportokat figyelembe véve:

  – létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők;
  – kisnyugdíjasok;
  – hátrányos szociális helyzetű gyermekek.

 2. Alapvető élelmiszereket és feldolgozott termékeket, közszükségleti használati tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai szereket juttatunk el segélyként a rászorulókhoz. Ez elsősorban célzott segítségnyújtásként valósulna meg, például krízishelyzetek kezelése okán, katasztrófa helyzetek alkalmával, intézmények és esetileg megválasztott célcsoportok támogatásával-hazánkban és határunkon túl.
 3. Új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből segélyakciókat, valamint szociális árusításokat szervezünk.
 4. A Főváros XVIII. Kerületi Önkormányzatával elindított együttműködési folyamat továbbfejlesztéseként – egyeztetett igények szerint – egészségügyi és kórházi felszereléseket, eszközöket, továbbá berendezéseket adományozunk. Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a lakosság még szélesebb körében és célzottan biztosítjuk jelenlétünket a kerületben.
 5. Együttműködési szándéknyilatkozatunk szellemében folytatjuk és fejlesztjük kapcsolatunkat a NEEKA Alapítvánnyal.
 6. Elsősorban internetes honlapunkon, valamint kiadványok formájában tájékoztató információs rendszert alakítunk ki tevékenységi köreinkről, szolgáltatásainkról.

A programok szakmai tartalmának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében:

 • kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési megállapodásokat kezdeményezünk és hozunk létre elsősorban települési önkormányzatokkal, valamint a tevékenységi körünk, munkánk segítéséhez kapcsolódó segélyszervezetekkel,intézményekkel, támogatókkal;
 • a már folyó és a tervezett szakmai programjaink finanszírozását, vagy újak indítását segítjük elő pályázatok alapján kínálkozó lehetőségek kihasználásával;
 • szakmailag felkészült, elhivatott önkéntes segítőink körét rendre bővítjük, felkészítésükről gondoskodunk;
 • megvizsgáljuk kormányzati normatív támogatással finanszírozott program(-ok)bevezethetőségét.

* 1./2009.sz.határozatával 2009.december 19-én a Kuratórium elfogadta.