Szent László Szolgálat alapítvány

Közhasznú szervezet

Központi iroda: Budapest
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10453920-49020014
Adószám: 18843062-1-16

Blog

A mai napon tartotta első hivatalos kuratóriumi ülését a Szent László Szolgálat

2009-12-19

A mai napon tartotta első hivatalos kuratóriumi ülését a Szent László Szolgálat. Az ülésen részt vett dr. Molnár Gyula, a Felügyelő Bizottság elnöke is. Dr. Kató Ernő, a Kuratórium elnökének előterjesztésében tájékoztató hangzott el az alapítás óta eltelt időszakról, valamint a megkötött együttműködési szerződésekről. A kuratórium a tájékoztatót tudomásul vette, a NEEKA- val kötött együttműködési megállapodást egyhangúlag jóváhagyta.
Ezt követte a 2010. év szakmai program és költségvetés előterjesztése. A kuratórium a 2010. év szakmai programját és költségvetését megvitatta és a következő 1./2009. sz. határozatot hozta:
A Szent László Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma a 2010. évre beterjesztett szakmai programot és költségvetést egyhangúlag elfogadta.
Végezetül egy meghitt, közös karácsonyi ünnepi megemlékezésre került sor. A résztvevők megemlékeztek az ünnepről, jókívánságaik tolmácsolását kérték az alapítvány önkéntesei és együttműködő partnerei részére, egyben döntöttek rászorulók ünnepek előtti segélyezéséről.