hírek - közlemények

2017. november 23.

Alapítványunk még az év elején úgy döntött, hogy egy 81 éves, egyedül élő, kis nyugdíjjal rendelkező hölgynek minden héten, illetve az ünnepnapokra legalább egy-két napra elegendő, több fogásos meleg ételt biztosít. Az ételek alapanyagát, (elkészítését, szállítását) önkénteseink saját forrásaikból maguk biztosítják.

(A segély értéke: 150.000,-Ft )

2017. október 15.

Egy rendszeres adományozónk, önkéntesünk jóvoltából Alapítványunk ezúttal 87 kg idei termésű, kiváló minőségű, papírhéjú, nagy szemű diót kapott. Az adományt Szolnokon, Cegléden, Kiskőrösön és Szajolban élő rászoruló családoknak juttattuk el.

(A segély értéke: 105.000,- Ft)

2017. szeptember 25.

A mai napon a NAV átutalta a 2016. évi SzJA 1%-os felajánlásokból a Szent László Szolgálat Alapítvány által segélyezett embertársaink támogatására szánt összeget, azaz 176.303,- Ft-ot.

Nagyon szépen köszönjük ezúton is minden kedves Támogatónknak a fáradozását és a bizalmát. A támogatást a téli krízisenyhítő programunk keretében tervezzük minél hasznosabban, takarékosabban felhasználni. Természetesen - ahogy azt eddig is mindig tettük - az elszámolással együtt tájékoztatjuk majd a felhasználásról a nyilvánosságot, illetve a T.Hatóságot.

2017. augusztus 21.

Tavasz óta folytatjuk önkénteseinkkel a rászoruló családok, egyedül élő idős emberek számára a - jóllehet - használt, mégis jó minőségű ruhaneműk, cipők, és - kisebb részben - használati tárgyak (konyhai, háztartási cikkek, kerti eszközök stb.,) gyűjtését.

Adományozóink jóvoltából Szolnok, Szandaszőlős, Szajol, Cegléd, Kiskőrös, Szeged, Nagykanizsa, továbbá Budapest településeken tudtunk kifejezetten szegény sorban élő, idősebb, illetve nagycsaládos embertársainknak segíteni. Önkénteseink gyakran mentális segítséget is nyújtottak az elkeseredett, reményüket vesztett segélyezettjeinknek. (A segély összértéke: 163.000,- Ft)

2016 december 28.

Tisztelt Támogatóink, Segítőink, Önkénteseink, Barátaink!

Ismét elmúlt egy év. Kérem, engedjék meg, hogy a Szent László Szolgálat kuratóriuma nevében ezúton is köszönetet mondjak azért a munkáért, azért a nemes támogatásért, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy Szolgálatunk 2016. év során 10.149.188,- Ft értékben tudott anyagi formában segíteni a legrászorultabbakon, a bajbajutottakon. A karitatív segítségnyújtás egyéb módozatai mellett 2009. novemberi bejegyzésünk óta természetbeni adományainkkal 178.556.287,- Ft értékben, több mint százhúsz - ezer személynek szerezhettünk örömet, adhattunk egy kis reményt, illetve enyhíthettünk a gondjaikon. De máris kezdődik egy újabb év. Az élet nem áll meg, sajnos az „árnyékos" oldalából is marad bőven: szegénységben élő embertársaink, gondokkal küszködő idős kisnyugdíjasaink, éhező gyermekeink változatlanul segítségért esedeznek. Nekünk pedig kötelességünk segíteni őket, fontos feladatunk megfogni a bajbajutottak kezét... Tennünk kell pedig mindezt úgy, hogy egyre nehezebb számukra adományokat szerezni, segítőkre találni, embereket megnyerni egy-egy jó ügy érdekében. Így pedig a segítségnyújtás is sajnos rendre nehezebb. De nem adjuk fel! Hiszünk a jó emberek segítőkészségében, tudjuk, hogy egy értelmes cél érdekében mindig akadnak nemes, nagylelkű támogatók. Kérünk tehát minden jó szándékú, segíteni akaró és tudó embertársunkat, hogy legyen partnerünk a rászorulók szomorú sorsának jobbá tételében.   E gondolatok jegyében kívánunk minden jelenlegi és leendő támogatónknak, segítőnknek, önkéntesünknek, barátunknak, és    - nem utolsó sorban - támogatottjainknak egészségben megélt, békés, boldog új esztendőt.                BUÉK 2017!